Wettelijke vermeldingen

Uitgever van de site

TRIGANO VDL

Vereenvoudigde aandelenvennootschap, met kapitaal van 7.000.000 euro, waarvan het hoofdkantoor zich bevindt op 100 rue Petit -75019 PARIS, geregistreerd onder het n° 458 502 838 RCS PARIS Telefoon: 01.44.52.16.20. Intracommunautair BTW-nummer FR26458 502 838

E-mail : contact@challenger.tm.fr

Realisatie van de pagina

Concept, realisatie en technische ontwikkeling:

UNIKMEDIA
26, rue de l’Europe – 38640 CLAIX
www.unikmedia.fr

overig

Webhosting

OVH
SAS au capital de 10 000 000 €
RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045
Code APE 6202A – N° TVA : FR 22 424 761 419
Siège social : 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France

Fotocredits:
Fototheek:

– Ronan KERLOCH – 38250 Lans en Vercors
– Benjamin CELIER – 30140 Boisset et Gaujac
– Sebastien Sassoulas – 69440 Riverie

Intellectueel eigendom

Alle elementen op deze webserver (software, teksten, alle afbeeldingen, geluiden, knowhow en in het algemeen alle soorten gegevens) worden beschermd door de wet inzake intellectueel eigendom en zijn eigendom van TRIGANO VDL.

  • Auteursrechten

Deze elementen worden met name beschermd door de bepalingen met betrekking tot auteursrecht vanaf het moment dat zij openbaar gemaakt zijn op de webserver. In dit kader is de reproductie van de gehele site of een gedeelte hiervan uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden voor persoonlijk gebruik. Elke reproductie en elk gebruik van een kopie voor andere doeleinden zonder expliciete en voorafgaande goedkeuring van TRIGANO VDL, is streng verboden.

Er wordt geen enkele licentie en geen enkel recht met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten, anders dan het gebruik van de site, verleend aan wie dan ook.

  • Handelsmerken  

CHALLENGER is een gedeponeerd merk en wordt beschermd door de wet inzake intellectueel eigendom, waar Trigano VDL het exclusieve gebruiksrecht voor heeft. Elke reproductie zonder voorafgaande en expliciete toestemming van TRIGANO VDL is streng verboden.

Bovendien zijn de op deze site vermelde sociale benamingen, de logo´s, de producten en merken, tenzij anders vermeld, eigendom van TRIGANO VDL en kunnen derhalve niet gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

  • Koppelingen

Het plaatsen van een hyperlink naar de site(s) van www.challenger-camping-cars.fr vereist een voorafgaande schriftelijke toestemming van TRIGANO VDL.

Bescherming van persoonsgegevens:

Bepaalde informatie en gegevens met betrekking tot de internetgebruiker kan verzameld worden door het bestand «contact met ons opnemen». Deze informatie en gegevens kunnen door TRIGANO VDL gebruikt worden om te antwoorden op eventuele vragen van de internetgebruiker, of indien laatstgenoemde dit wenst, indien hij het overeenkomstige vakje heeft aangekruist, kan hij geïnformeerd worden over de actualiteiten van CHALLENGER of zijn partners. Deze informatie en gegevens kunnen overgedragen worden aan vennoten van de TRIGANO-groep. Deze informatie en gegevens worden tevens bewaard om veiligheidsredenen, om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen. Volgens de wet Nr. 78-17 van 6 januari 1978 «Informatica en privacy» beschikt u te allen tijde over het recht op inzage, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens die betrekking op u hebben. Om van dit recht gebruik te kunnen maken dient u zich te richten tot het hoofdkantoor van TRIGANO VDL, 100, rue Petit, 75019 Paris of u stuurt een e-mail aan contact@challenger.tm.fr.

Cookies

Tijdens uw bezoek aan de website www.challenger-camping-cars.fr plaatsen wij een cookie op uw terminal. Een cookie is een informaticabestand dat gegevens bevat die door een webserver naar uw browser verzonden zijn en die opgeslagen worden op de harde schijf van uw computer. De op de huidige pagina gebruikte cookies dienen om het navigeren op de site te vergemakkelijken en zij worden gebruikt om statistieken met betrekking tot bezoek te verzamelen. Ze zijn op geen enkele wijze bedoeld om persoonlijke informatie of gegevens te verzamelen voor verwerking. De cookies worden nooit verstrekt aan derden en worden na verloop van een bepaalde tijd verwijderd (30 dagen).

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het registreren van cookies door middel van de configuratie van uw browser (internet explorer, netscape, mozilla, opéra, chrome, safari, enz).

U kunt ze eveneens verwijderen van uw computer. Raadpleeg hiervoor de gebruikshandleiding.

Privacybeleid

Klik hier

Aansprakelijkheid

De site www.challenger-camping-cars.fr wordt uitgegeven door de maatschappij TRIGANO VDL. Dit is een vitrinepagina die op geen enkele wijze vergeleken kan worden met een online verkooppagina met een geïntegreerde functie voor online bestellen. De huidige pagina heeft uitsluitend tot doel weer te geven waar de CHALLENGER-producten gevonden kunnen worden. De aankoop van deze producten gebeurt vervolgens bij een aangesloten distributeur, derden van de maatschappij TRIGANO VDL.

TRIGANO VDL doet zijn best om de site actueel te houden en behoudt zich het recht voor om de inhoud te wijzigen, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving. TRIGANO VDL kan de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de op deze site ter beschikking gestelde informatie niet garanderen.

TRIGANO VDL verwerpt alle aansprakelijkheid in het geval van een storing van de site (technisch incident server), externe aanvallen (virussen, wijziging van de inhoud als een gevolg van een cyberaanval, enz.), onnauwkeurige informatie die online geplaatst is door derden en alle schade veroorzaakt door derden of door overmacht.

Hartelijk dank voor uw vertrouwen

Verkoopactie Happy Camperdays

Saut Wingsuit Challenger X250

Promoties enkel geldig op de betreffende modellen van de collectie 2024 en beperkt tot België en Nederland.

Actie geldig tmt 30 juni 2024, zolang de voorraad strekt !